top of page
Zoeken
  • Ruud van RijsingenOnlangs kwam ik de term 'Wetiko' tegen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij kwam meteen binnen. Alsof iets in mij wist waar het over ging. Inmiddels snap ik waarom.

Wetiko is de term die Indianen gebruikten voor een psychisch virus dat ze toedichtten aan de Westerse mens. Wie besmet is met dit virus wordt gedreven tot waanzin en gedwongen tot opportunisme en egoïsme. De besmette persoon kan er heel gezond en succesvol uitzien, maar zijn perspectief is erg beroerd. Hij zal op termijn zichzelf en zijn omgeving volledig ten gronde richten...

Omdat ik deze tijd alles over virussen wil weten las ik het boek van Paul Levy over het Wetiko virus. Een Westerse interpretatie van het Wetiko virus is 'malignant ego-phrenia', ofwel kwaadaardig ego-isme. Een confronterend boek. Natuurlijk was ik me ervan bewust dat mijn ego mij soms in de weg kan zitten. Maar het besef dat het Wetiko virus in feite een bezetenheid, een vloek is, maakte mij de ernst van dit fenomeen in volle omvang duidelijk.

Ego-phrenia verwijst naar zelfgerichtheid. Bezeten door het Wetiko virus doe je uiteindelijk alles voor je zelf, al kan dit er heel dienstbaar of filantropisch uitzien. Omdat mensen die het Wetiko virus bij zich dragen er zo gezond en gelukkig uit kunnen zien, is het virus heel moeilijk op te sporen. Een 'superspreader' kan een hele familie, of zelfs een hele gemeenschap besmetten.

De enige remedie tegen het Wetiko virus is het onderkennen van de besmetting. Als het zelfbewustzijn het virus aan het licht brengt, wordt het vernietigd. Maar dit vraagt het vermogen om je eigen egoïsme, je eigen Schaduw, te onderkennen. En dat is heel moeilijk, omdat juist het vermogen tot zelfreflectie wordt onderdrukt door het Wetiko virus.


Er is dus hulp nodig bij dit proces. Bij voorkeur iemand die het Wetiko virus zelf heeft overwonnen. Iemand die bekend is met het duister. En vanuit een diepe compassie jou wil bijstaan om deze gebieden te betreden.

Ik ben zelf de laatste anderhalf jaar mijn eigen duisternis ingestapt. Met de juiste hulp kom ik stapje voor stapje verder. Maar Wetiko is hardnekkig. Net als je denkt er bovenop te komen slaat het virus weer terug.

Toch ben ik dankbaar dat ik dit proces mag doormaken. Ik geloof namelijk dat het volledig doormaken van de ziekte mij uiteindelijk zal genezen.

コメント


Blog
bottom of page