top of page
Zoeken
  • ruud van rijsingen

Bijgewerkt op: 6 jul. 2021

Psychiaters hebben hun eigen Bijbel geschreven in de vorm van het DSM handboek. Vroeger was dit een bescheiden boekje. Maar tegenwoordig is het een flinke pil van meer dan duizend pagina's. Er staan drie maal zoveel diagnoses in beschreven als in de eerste editie die het licht zag. Als deze exponentiële groei zich doorzet, zien we binnenkort door de bomen het bos niet meer. De boswachters zijn zo druk met het beschrijven van alle bomen, dat ze geen tijd meer hebben voor het wezenlijke: het beschermen van de natuur.


In onze beleving kan dit allemaal veel eenvoudiger. Het leven is van nature eenvoudig, maar de mens heeft er iets heel ingewikkelds van gemaakt. Dus terug naar de basis. Alles is in onze optiek terug te brengen tot levensenergie. Die levensenergie, onze OerWil, is van nature gericht op het vervullen van de Oerbehoeften: zelfexpressie en verbinding. Helaas worden deze oerbehoeften tijdens ons leven in meer of minder mate gefrustreerd of getraumatiseerd. Hierdoor ontstaat er een verstoring van onze OerWil, linksom of rechtsom. We neigen dan bijvoorbeeld teveel naar zelfexpressie en autonomie, ten kostte van de relaties met anderen om ons heen. Of we stoppen veel energie in het behouden en behagen van onze relaties ten kostte van onze eigen wensen en behoeften.


In de dure en stigmatiserende DSM classificaties spreken we bijvoorbeeld van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis of van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of van een somotoforme aanpassingsstoornis, of oppositionele gedragsstoornis. Let wel, anders dan de DSM doet vermoeden zijn dit géén wetenschappelijk en medisch onderbouwde aantoonbare defecten in het brein! Dit zijn beschrijvingen van de complexiteit en diversiteit aan gedrag, die bij mensen aangetroffen wordt.


Terug naar de kern. In feite betreffen de variaties in menselijk gedrag variaties in de wijze waarop de stroom van levensenergie is getraumatiseerd en verstoord. Het herstellen van de natuurlijke stroom aan levensenergie zou de basis moeten zijn voor welke behandeling of aanpak dan ook. Kinderen en volwassenen die het contact herstellen met hun Oer Wil zijn niet langer moe, lusteloos, somber, agressief of paranoïde. Hoe eenvoudig kan het zijn?!


Comments


Blog
bottom of page