top of page
Zoeken
  • ruud van rijsingen

Rond het jaar 1300 schreef Dante Alighieri zijn meesterwerk, de Goddelijke Komedie. Het epos bestaat uit meer dan honderdduizend woorden en verbeeldt de levensreis van Dante zelf.

Dante is zelf aanvankelijk onderdeel van de politieke en culturele elite. Maar ergens 'halverwege zijn levensreis' komt Dante tot inkeer. Hij ziet in hoe bevriende politici misbruik maken van hun macht. En kiest de kant van het volk, de Witte Welven.

De Zwarte Welven, bestaande uit de aristocratie, bankiers en hoge (Paus-gezinde) geestelijken, verbannen Dante vervolgens uit Florence. Hij zal zijn geboortestad nooit meer terugzien. In ballingschap schrijft hij de Goddelijke Komedie.

We volgen in de Komedie de levensreis van Dante. Halverwege die levensreis is hij verdwaald in een donker woud. Een ontmoeting met een gids, Vergilius, loodst hem naar, en door de Hel. Daarna beklimmen ze samen de Louteringsberg. Dan neemt Vergilius afscheid. De engel Beatrice brengt hem vervolgens naar God.

Een prachtig epos, vol symboliek. Vergilius staat voor het heldere, gezonde verstand. Die je nodig hebt om je 'verdwaaldheid' te herkennen. Je patronen en demonen aan te kijken. Beatrice staat voor overgave. Aan het hart dat klopt. Vanuit dit kloppende hart kun je de ko(s)mische orde van het universum gaan ervaren. De Goddelijke Komedie beschrijft een inwijdingsreis. Dante is een van de vele ingewijden die het Autonome Pad bewandelden. Een Pad dat uiteraard niet over rozen gaat.

Ze verliezen op dat Pad hun uiterlijke illusies. Maar winnen er hun innerlijke wereld terug. Het morele kompas, het vermogen tot liefhebben en uiteindelijk de overgave aan het Goddelijke.

Ik herken veel in de Goddelijke Komedie. Bevind ik me nog in de Hel? Of ben ik al aan de Louteringsberg begonnen? Vergilius bedank ik voor zijn bewezen diensten. Beatrice is aan mijn zijde.

Gelukkig zijn mensen als Dante ons het Autonome Pad voorgegaan. Dat geeft steun in deze onzekere tijd. Ik beschouw ze als geestverwanten. Gidsen. Ze benutten hun hervonden Scheppende Wil om ons te inspireren. En het eigen -universele- Pad te gaan.

コメント


Blog
bottom of page